DAFTAR PERKARA PERDATA PERMOHONAN


 


No. No. Perkara Klasifikasi Perkara Para Pihak Tanggal
Masuk Arsip
No. Rak No. Lantai No. Box Keterangan
1 17/pdt.P/2016/PN-LSM Lain-Lain

Juwairiah

23 Maret 2016 6 1 1 Edit
2 16/Pid.p/2016/P-LSM Lain-Lain

Usman Ben

23 Februari 2016 6 1 1 Edit
3 11/Pdt.P/2016/PN-LSM Lain-Lain

Ti Fauziah

03 Maret 2016 6 1 1 Edit
4 12/Pid.P/2016/PN-LSM Lain-Lain

Hafsah

23 Februari 2016 6 1 1 Edit
5 10/Pdt.P/2016/PN-LSM Permohonan Ganti Nama

T.Riza Hidayatsyah

16 Februari 2016 6 1 1 Edit
6 5/Pdt.P/2016/PN-LSM Lain-Lain

M.Yusuf .B

10 Februari 2016 6 1 1 Edit
7 04/Pdt.P/2016/PN-LSM Lain-Lain

Maryati Mohd Daud

22 Januari 2016 6 1 1 Edit
8 06/PDT.P/2016/PN-LSM Permohonan Ganti Nama

Cut Nurul Azmi

18 Februari 2016 6 1 1 Edit
9 9/Pdt.P/2016/PN-LSM Wali Dan Ijin Jual

Irma Nurmasari

09 Februari 2016 6 1 1 Edit
10 2/Pdt.P/2016/PN-LSM Lain-Lain

syarifah

21 Januari 2016 6 1 1 Edit
11 137/Pdt.P/2015/PN-LSM Lain-Lain

Jariah

08 Januari 2016 6 1 2 Edit
12 1/Pdt.P/2016/PN-LSm Lain-Lain

Syarifah Hamzah

19 Januari 2016 6 1 1 Edit
13 8/Pdt.P/2016/PN-LSM Lain-Lain

Zarbaiti

18 Maret 2016 6 1 1 Edit
14 122/Pdt.P/2015/PN-LSM Lain-Lain

Ti Aisyah

25 November 2015 6 1 2 Edit
15 03/Pdt.P/2016/PN-LSM Lain-Lain

Fachrurrazi

03 Maret 2016 6 1 1 Edit

Prev 1 Next

Total Perkara : 15 Perkara